Afspraak Reservering

*
*
*
*
*
*
Lager dan € 1.000 per maand
Tussen de € 1.000 en € 1.300 per maand
Hoger dan € 1.300 per maand
Ik ben student en niet hoger dan € 1.300 per maand
*
In geval van een meerpersoonshuishouden: Lager dan € 1.300,- is als antwoord lager dan € 1.000,- en tussen de € 1.300,- en € 1.700,- is het antwoord tussen de € 1.000,- en € 1.300,- per maand.
*

Annuleringscode: