In Groningen maken we gebruik van één multifunctionele ruimte van ZINN op locatie De Es. We splitsen deze ruimte op waardoor we ten hoogste vier individuele massageruimten krijgen. Hoe we de ruimte indelen per avond, kan verschillen, dit zit hem met name in de bezetting op elke avond, die we zo optimaal mogelijk proberen in te richten.