In het eerste beleidsplan werden de masseurs vrijwilligers genoemd. Echter door de vernieuwde visie worden de masseurs niet langer als vrijwilligers aangesproken. Hiervoor is gekozen omdat er nieuwe functies binnen Stichting Massage Community zijn gekomen die echt op vrijwillige basis worden ingevuld, terwijl de masseurs door middel van hun inzet de door hun gevolgde scholing terugbetalen. Hier is dan ook sprake van een bepaalde verplichting naar de stichting toe, waardoor de term “vrijwillig” niet geheel op zijn plaats was.

Werving en selectie

Nieuwe masseurs worden geworven via verschillende kanalen. Stichting Massage Community is een lokale organisatie, dus worden de masseurs zoveel mogelijk lokaal geworven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende media, zoals Facebook, Nextdoor en vacaturewebsites.

Selectiecriteria

Masseurs die voor Stichting Massage Community aan de slag gaan, zullen moeten voldoen aan de selectiecriteria. De masseur hoeft hierin geen specifieke vooropleiding te hebben. Wel is de minimale vooropleiding tenminste MBO niveau 3, gezien de zwaarte van de basiscursus. Naast deze vereiste, zijn de selectiecriteria:

  • Motivatie van de vrijwilliger
  • Bij cursussen 100% aanwezigheid
  • Waardoor de vrijwilliger een blij gevoel overhoudt aan het project
  • Ambitie om verder te gaan dan alleen de taken uit te voeren
  • Inzet na de cursus, al dan niet door middel van een commitment in de vrijwilligersovereenkomst vast gelegd
  • Het gevoel / de klik die de masseur weet te maken met het bestuur en eventuele andere recruiter